Ania Kuśnierczak

Higienistka, Asystentka Stomatologiczna

Jest studentką piątego roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swój czas dzieli pomiędzy studiowaniem a pracą w Gabinecie. Wolne chwile poświęca poszerzaniu swojej wiedzy, biorąc udział w konferencjach, wykładach i szkoleniach. Jest osobą uśmiechniętą i swoim pozytywnym nastawieniem zaraża Pacjentów, dbając o ich komfort podczas każdej wizyty.