FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Projekt dofinansowany

Gabinet Stomatologiczny Przemysław Stankowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego Stankowski Przemysław poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” nr RPWP.01.05.02-30-0016/15-00

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego konkurencyjności co jest możliwe dzięki wprowadzeniu do firmy nowych, innowacyjnych procesów świadczenia usług i nowych, innowacyjnych usług.

Wartość projektu: 908 388 pln

Dofinansowanie projektu z UE: 408 774,60 pln

W wyniku realizacji inwestycji zakupiono następujące środki trwałe: Unit stomatologiczny – 3 szt. Autoklaw – 1 szt.. Mikroskop z torem wizyjnym – 1 szt. Rtg i radiowizjografia – 3 kpl. Termodezynfektor – 1 szt. Tomograf cyfrowy z modułem cefalometrycznym i oprogramowaniem – 1 szt. Zestaw komputer, monitor i oprogr. – 3 kpl. Kasetka Chirurg. – 1 szt.

Zakupy te sprawią, że podniesie się jakości obecnie oferowanych usług,wprowadzone do oferty zostały nowe usługi takie jak leczenie ortodontyczne aparatem stałym i Invisalign, Protetyka na całkowitym bezzębiu.
Możliwe jest wykonanie zdjęcia cefalometrycznego oraz tomografii zatok przynosowych.
Inwestycja znacząco zmniejszy czas oczekiwania na wizytę poprzez wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie liczby foteli.

Potrzebujesz Pomocy?
Scan the code