FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Projekt dofinansowany

Gabinet Stomatologiczny Przemysław Stankowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego Stankowski Przemysław poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” nr RPWP.01.05.02-30-0016/15-00

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego konkurencyjności co jest możliwe dzięki wprowadzeniu do firmy nowych, innowacyjnych procesów świadczenia usług i nowych, innowacyjnych usług.

Wartość projektu: 908 388 pln

Dofinansowanie projektu z UE: 408 774,60 pln

W wyniku realizacji inwestycji zakupiono następujące środki trwałe: Unit stomatologiczny – 3 szt. Autoklaw – 1 szt.. Mikroskop z torem wizyjnym – 1 szt. Rtg i radiowizjografia – 3 kpl. Termodezynfektor – 1 szt. Tomograf cyfrowy z modułem cefalometrycznym i oprogramowaniem – 1 szt. Zestaw komputer, monitor i oprogr. – 3 kpl. Kasetka Chirurg. – 1 szt.

Zakupy te sprawią, że podniesie się jakości obecnie oferowanych usług,wprowadzone do oferty zostały nowe usługi takie jak leczenie ortodontyczne aparatem stałym i Invisalign, Protetyka na całkowitym bezzębiu.
Możliwe jest wykonanie zdjęcia cefalometrycznego oraz tomografii zatok przynosowych.
Inwestycja znacząco zmniejszy czas oczekiwania na wizytę poprzez wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie liczby foteli.