Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stankowscy & Białach Sp. z o.o., ul. Pilska 15, 61-045 Poznań, ul. Pilska 15, 61-045 Poznań, tel: 518 327 667, e-mail: rejestracja@stankowscybialach.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Tomczak,
   e-mail: mt@osw.pll tel. 691 357 899.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania świadczenia zdrowotnego na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie danych na podstawie zgody w celach marketingowych, do przesyłania ofert i kontaktowania się z Państwem w celu zaproszenia na wizytę;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
  4. art. 9 ust. 2lit.h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, hostingowych, księgowości, specjalistycznych oprogramowań, technik dentystycznych. Odbiorcami mogą być także banki lub podmioty zajmujące się obsługą prawną, firmy kurierskie. Państwa dane mogą być także zapisane na serwerach zewnętrznych znajdujących się fizycznie poza obszarem UE i EOG, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy lub skorzystania ze świadczenia zdrowotnego. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy lub udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 7. Okres przechowywania danych osobowych:
 1. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody;
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 3. dane przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i przez okres wymagany przez przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
 4. 9 ust. 2lit.h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający w szczególności z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.).
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code