Przed i po

Wszystkie zdjęcia przedstawiają pracę naszego autorstwa.
Są wykonane przez najlepszych Mistrzów techniki dentystycznej w Polsce i Europie: Roman Frączek, Daniele Rondoni, Giuseppe Romeo