Przed i po

Wszystkie zdjęcia przedstawiają pracę naszego autorstwa.
Na ostateczny efekt składa się praca naszych lekarzy oraz mistrzów techniki dentystycznej, którymi są Roman Frączek, Daniele Rondoni oraz Giuseppe Romeo.