RENTGENODIAGNOSTYKA

dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami radiowizjografii, tzw. rentgeny cyfrowe, które mają zdecydowanie zmniejszona dawkę promieniowania.

Badania radiologiczne umożliwiają zdiagnozowanie zmian, postawienie prawidłowej diagnozy i zaplanowanie leczenia. Dlatego też w naszym gabinecie Pacjenci mają możliwość wykonania zdjęć z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. Zdjęcie rentgenowskie to podstawowe badanie wykorzystywane we współczesnej stomatologii. Do żadnego z badań rentgenowskich nie trzeba się przygotowywać, ani być na czczo. 

Są to:

  • zdjęcie zębowe – najprostsze i najczęściej wykonywane zdjęcie RTG pojedynczego zęba. Stosuje się je m.in. przed, w trakcie oraz po leczeniu kanałowym. Swoim zasięgiem obejmuje ono zazwyczaj trzy sąsiadujące zęby (ich korzenie, korony i część otaczającej kości),
  • zdjęcie ortopantomograficzne, inaczej OPG (czasami nieprawidłowo nazywane zdjęciem panoramicznym) obrazuje wszystkie zęby, stawy skroniowe i zatoki,
  • zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe, czyli zdjęcie koron trzech zębów (górnych i dolnych), do diagnozowania próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych,
  • zdjęcie cefalometryczne obrazujące całą czaszkę. Ten rodzaj zdjęcia wykorzystywany jest zwłaszcza w ortodoncji i pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów twarzoczaszki,
  • zdjęcie tomograficzne, które pozwala zobaczyć trójwymiarowy obraz badanych struktur.
Badania rentgenowskie dzielimy także na zdjęcia wewnątrz- i zewnątrzustne. Badania wewenątrzustne służą diagnostyce m.in wad zgryzu i zębów niewidocznych, pozwalają na ocenę szczelności wypełnienia kanału oraz na wykrycie próchnicy wtórnej, która rozwija się pod wypełnieniem. Z kolei badania zewnątrzustne wykonywane są po urazach i w diagnostyce nowotworowej.

Wykonujemy badania na zlecenie zewnętrznych specjalistów (np. laryngologów)

tomografia komputerowa / panorama / cefalometria

Stomatologiczna tomografia komputerowa jest najszybszą, bezbolesną
i nieinwazyjna metodą diagnostyki obrazowej. Wykonane przez tomograf zdjęcie jest trójwymiarowym obrazem zarówno struktur kostnych, jak i miękkich tkanek. Obraz wyświetlany na ekranie komputera może być analizowany w różnych przekrojach (osiowym, strzałkowym, czołowym), stomatolog może obrócić, wyostrzyć, przybliżyć lub oddalić zdjęcie, aby dostrzec najdrobniejsze szczegóły struktur anatomicznych. Użycie tomografii komputerowej powoduje,
że zabieg staje się maksymalnie dokładny, przewidywalny i krótki. 

Badanie tomograficzne wykonywane jest w bezruchu (w pozycji stojącej lub siedzącej) i trwa kilkadziesiąt sekund. Nie trzeba się do niego przygotowywać, ani być na czczo. W trakcie badania  głowa pacjenta pozostaje unieruchomiona przez specjalne uchwyty (holdery), a aparat obracając się o 360 stopni, tworzy dużą ilość  dokładnych obrazów, Badania jednak nie powinny wykonywać kobiety w ciąży, ponieważ promieniowanie niekorzystnie wpływa na płód. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą lekarza i w porozumieniu z pacjentką tomografia może być wykonana. Wtedy korzyści z badania muszą znacznie przewyższać  ewentualne zagrożenie dla płodu.

Regularnie wykonujemy specjalistyczne przeglądy naszego sprzętu, aby były bezpieczne zarówno dla nas jak i przede wszystkim dla pacjentów.