APARAT RTG CARESTREAM​ CS 2200

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia aparat rtg Carestream CS 2200 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Aparat RTG CARESTREAM​ CS 2200 to aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych z generatorem wysokiej częstotliwości, eliminującym promieniowanie miękkie nieprzydatne
w diagnostyce, co w efekcie daje redukcję promieniowania pochłanianego przez pacjenta
o 30%. Rentgen ten umożliwia wykonywanie zdjęć punktowych, zgryzowych oraz zgryzowo-skrzydłowych w dowolnej technice. Aparat rtg o zmiennym napięciu anodowym, możliwość wyboru kontrastu, głębi szarości. Rentgen jest wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania z zaprogramowanymi czasami ekspozycji i automatyczną kompensacją wahania sieci zasilającej. Specjalna konstrukcja ramienia-patent firmy Kodak gwarantuje niezawodność oraz łatwe i precyzyjne pozycjonowanie pacjenta. Panel sterowania przymocowany jest
za pomocą magnesu do płyty przy generatorze, co pozwala zaprogramować aparat już w czasie pozycjonowania pacjenta, oraz odejść z panelem 1,5 m od aparatu. Zaprogramowane czasy naświetlania dla poszczególnych zębów, ustawianie klisza/RVG, wybór dorosły/dziecko, umożliwiają wybór parametrów ekspozycji poprzez uaktywnienie odpowiednich przycisków. Ciągła mikroprocesorowa kontrola sprawności aparatu oraz odpowiedniej obsługi, w razie awarii zastosowane w aparacie kody pomocy wskazują błąd i dostarczają technikowi dokładnych informacji na temat zaistniałej nieprawidłowości. Możliwe jest uzyskanie zasięgu nawet do 205 cm, przy czym ramię dalej jest stabilne i nie zmienia swojego położenia. Rentgen zaopatrzony jest w system zabezpieczający przed przegrzaniem. Zastosowane w aparacie mocowanie ramion oraz nożycowy układ ramienia pozwala na właściwe i łatwe pozycjonowanie generatora promieniowania w stosunku do pacjenta.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. CS 2200 to punktowy aparat rtg.
 2. Urządzenie ma cztery możliwości montażu (ścienny, podłogowy, jezdny lub sufitowy), trzy długości ramion oraz dwa rodzaje sterowników (przenośny lub naścienny).
 3. Obsługę aparatu należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi aparatu oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący aparat nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką);
 • działanie przycisków sterujących.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Przekazać pacjentowi fartuch ochronny.
 3. Ustawić pacjenta w odpowiednim miejscu.
 4. Włączyć oprogramowanie, aby wybrać pole obrazowania.
 5. Zrobić zdjęcie.
 6. Powiadomić pacjenta o zakończeniu badania.
 7. Odebrać fartuch ochronny od pacjenta.
 8. W razie awarii wyłączyć aparat rtg z sieci wyłącznikiem głównym.
 9. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć zasilanie włącznikiem aparatu.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 2. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 3. Nie dopuszczać do pracy przy aparacie osób postronnych.
 4. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 5. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją aparatu rtg.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu i brudu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Kliknij aby ocenić ten post!
  [Całość: 0 Średnia: 0]

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code