MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA Z CYFROWYM TIMEREM BIOSONIC UC-50D

CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia myjka ultradźwiękowa z cyfrowym timerem Biosonic UC-50D będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

OPIS URZĄDZENIA

Myjka UC-50D jest bardzo łatwa w obsłudze, bezpieczna, cicha (przy pracy
z zamkniętą górną pokrywą) i niezawodna. Mycie Ultradźwiękowe to proces wytwarzany przez fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości. Fale dźwiękowe tworzą kawitację wysokoenergetyczną. W trakcie kawitacji wytwarzają się miliony maleńkich pęcherzyków, które następnie się załamują, albo inaczej, “implodują”, wyzwalając ogromne ilości energii i fal uderzeniowych, które z kolei szorują powierzchnię instrumentów dentystycznych, sprzętu i innej aparatury umieszczonej w roztworze czyszczącym. To silne działanie szorujące dochodzi do najdrobniejszych szczelin,
do których ręczne szczotkowanie nie dotarłoby, co czyni z mycia ultradźwiękowego najskuteczniejszą metodę usuwania grubych i mikroskopijnych odpadów. W skład wyposażenia myjki ultradźwiękowej wchodzą koszyki zaopatrzone są w uchwyty chroniące palce dłoni (ang. Finger Guard system) przed skaleczeniem ostrymi narzędziami, które mogą być myte w myjkach. Podnoszone/opuszczane brzegi koszyków umożliwiają łatwe i bezpieczne wyjmowanie instrumentów. Wbudowany odpływ z bardzo długim wężem umożliwia bezpieczne wylanie płynów czyszczących. Pokrywa szczelnie zamyka myjkę, uniemożliwiając zewnętrzne parowanie zanieczyszczonych płynów. Plastikowa obudowa zewnętrzna jest odporna na zabrudzenia i zniszczenia. Wszystkie akcesoria bardzo dobrze pasują do myjki, więc po zamknięciu jej praca jest bardzo cicha, a gumowe wkładki na akcesoriach zapobiegają hałaśliwemu grzechotaniu. Precyzyjny timer odlicza dokładnie cykl mycia. Pojemność 2,0 l.

UWAGI OGÓLNE

 1. Myjka jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania grubych i mikroskopijnych odpadów za pomocą uderzenia fal ultradźwiękowych.
 2. Myjkę ultradźwiękową należy trzymać na płaskiej powierzchni.
 3. Obsługę myjki należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi myjki oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący myjkę nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy myjki ultradźwiękowej należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy rura spustowa jest prawidłowo podłączona;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką lub użyć sprzężonego powietrza);
 • poziom wody w zbiorniku myjki ultradźwiękowej (w razie potrzeby – uzupełnić);
 • działanie przycisków sterujących oraz wyświetlaczy czasu, mocy, temperatury
  i alarmu.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Ustawić wszystkie przełączniki na pozycję „OFF”.
 2. Nastawić odpowiednią temperaturę pracy urządzenia.
 3. Uruchomić czyszczenie ultradźwiękami dopiero po uzyskaniu ustawionej wcześniej temperatury.
 4. Ustawić moc ultradźwięków na minimum, a następnie, po uruchomieniu urządzenia, odpowiednio ją dostosować.
 5. Podczas pracy urządzenia, zasilacz może wydawać dźwięk buczenia.
  Sytuacja ta jest całkowicie normalna.
 6. W razie awarii wyłączyć myjkę ultradźwiękową z sieci wyłącznikiem głównym.
 7. Po zakończeniu pracy wyłączyć myjkę z gniazdka sieciowego, dokładnie oczyścić powierzchnię i uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać myjki w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie uruchamiać urządzenia bez wody w zbiorniku lub gdy poziom wody jest zbyt niski.
 3. Nie przestawiać urządzenia, jeśli w środku znajduje się woda.
 4. Nie pozwolić, by woda zachlapała elementy sterowania lub inne elementy elektroniki.
 5. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 6. Nie wylewać i nie myć myjki ultradźwiękowej dużą ilością wody, gdyż może to spowodować przebicie elektryczne lub korozję.
 7. Nie używać metalowych i ostrych szczotek do czyszczenia części myjki ultradźwiękowej.
 8. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 9. Nie dopuszczać do pracy przy myjce ultradźwiękowej osób postronnych.
 10. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 11. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją myjki ultradźwiękowej.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu, brudu i wilgotnych powierzchni.
 4. Używać sprzężonego powietrza do czyszczenia urządzenia z kurzu na panelu.
 5. Czyścić zbiornik co najmniej raz w tygodniu.
 6. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 7. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Kliknij aby ocenić ten post!
  [Całość: 1 Średnia: 5]

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code