NARZĘDZIA STOMATOLOGICZNE I CHIRURGICZNE

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych będących wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Narzędzia stomatologiczne i chirurgiczne – lusterka stomatologiczne, narzędzia do wypełnień, kaniule stomatologiczne, nożyczki stomatologiczne, imadła, nożyczki, pęsety, skalpel – są narzędziami, które należy sterylizować po każdym kontakcie z Pacjentem. Pozostałości materiałów stosowanych w stomatologii np. na narzędziach do wypełnień, należy usunąć bezpośrednio po ich użyciu. Tam, gdzie to możliwe, należy preferować przechowywanie użytych narzędzi na sucho. Instrumenty przechowywane na mokro należy wkładać
do roztworu środka myjąco-dezynfekcyjnego, który nie powoduje utrwalania białka.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Narzędzia należy położyć na stabilnym, płaskim blacie.
 2. Upuszczenie, uderzenie lub zrzucenie narzędzia może spowodować jego pęknięcie, uszkodzenie lub zniekształcenie. Szczególnie wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne są narzędzia mikrochirurgiczne (pincety mikrochirurgiczne, igłotrzymacze mikrochirurgiczne). Wąskie czubki pęset mikrochirurgicznych mogą w tym przypadku ulec deformacji lub pęknięciu. Uszkodzenie imadła mikrochirurgicznego może skutkować brakiem możliwości uchwycenia szwu podczas zabiegu.
 3. Bezpośrednio po zabiegu, przed odłożeniem należy w miarę możliwości usunąć zgrubne zanieczyszczenia oraz pozostałości środków przeciwkrwotocznych, preparatów do odkażania skóry, środków smarujących oraz żrących leków. Instrumentów ze stali nierdzewnej w żadnym wypadku nie wolno odkładać do roztworu izotonicznego (np. roztwór fizjologiczny soli kuchennej), gdyż dłuższy kontakt z takim roztworem prowadzi do korozji wżerowej i naprężeniowej.
 4. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 5. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 6. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 7. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

 • wizualnie stan narzędzi;
 • czy narzędzia nie mają zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką).

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Wziąć do ręki potrzebne narzędzie.
 2. Wykonać zabieg zużyciem wybranego narzędzia.
 3. Po zakończeniu pracy należy odłożyć narzędzie.
 4. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 2. Nie dopuszczać do pracy przy narzędziach osób postronnych.
 3. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Regularne ostrzenie (zalecane co 6 do 9 miesięcy) zapewnia trwałość, efektywność
  i długi okres stosowania. Przerwy między ostrzeniem mogą różnić się w zależności
  od nawyków związanych ze stosowaniem – częstotliwości stosowania, średnicy drutu, rodzaju drutu w przypadku danego narzędzia do przecinania. Narzędzia do przecinania należy regularnie kontrolować oceniając czy ostrzenie jest konieczne.
 2. Zarówno narzędzia nowe, zwracane po naprawie jak i narzędzia używane należy poddać tym samym procedurom przygotowania do sterylizacji.
 3. Cykl ponownego przygotowania narzędzi do ponownego użycia należy przeprowadzić niezwłocznie, ze względu na ryzyko wystąpienia korozji oraz trudności w usunięciu zaschniętych zanieczyszczeń, w szczególności w miejscach trudnodostępnych, taki jak np. zawiasy nożyczek chirurgicznych.
 4. Instrumenty bez możliwości demontażu, posiadające końcówkę umożliwiającą ich płukanie (jak np. kaniula stomatologiczna), należy obficie przepłukać środkiem myjącym/roztworem dezynfekcyjno-myjącym. Zwracać uwagę, aby płyn dotarł również do końca dystalnego.
 5. Mycia w myjce ultradźwiękowej nie zaleca się w przypadku lusterek stomatologicznych ze względu na ryzyko uszkodzenia. W tym przypadku należy zastosować tylko mycie ręczne. Suszenie musi nastąpić natychmiast po myciu i dezynfekcji. Zalecana jest metoda z zastosowaniem suchego sprężonego powietrza.
 6. Narzędzia należy ułożyć na odpowiednie tacki lub kosze sterylizacyjne i zastosować uchwyty. W razie potrzeby należy zastosować odpowiednie uchwyty. Narzędzia przegubowe (nożyczki, kleszcze, imadła) powinny być otwarte, a narzędzia demontowalne rozłożone. Instrumenty należy układać obok siebie, nie jeden na drugim. Należy smarować je przed sterylizacją.
 7. W celu oczyszczenia narzędzi należy korzystać z myjki ultradźwiękowej i wody destylowanej oraz enzymatycznego roztworu do czyszczenia, przy czym roztwory należy wymieniać codziennie. Zalecane jest czyszczenie i sterylizacja narzędzi
  z zawiasami w pozycji otwartej. Kaniule stomatologiczne powinny być wkładane skośnie do kąpieli ultradźwiękowej, aby umożliwić ich odpowietrzanie.
 8. Pomimo wysokiej odporności narzędzi ortodontycznych na korozję, zaleca się dokładne przestrzeganie instrukcji obsługi. Należy zapobiegać mieszaniu nowych narzędzi z narzędziami skorodowanymi, ponieważ korozja może rozprzestrzenić się na nowe narzędzia. Zaleca się utylizację i wymianę wszelkich skorodowanych narzędzi.
 9. Codziennie należy używać świeżo przygotowanych roztworów użytkowych. Przy silnym obciążeniu zanieczyszczeniami zaleca się częstszą wymianę roztworu.
 10. Należy unikać środków dezynfekcyjnych zawierających aldehydy, ponieważ mają one działanie koagulacyjne.
 11. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 12. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code