PIASKARKA ABRAZYJNA PREPSTART H2O

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia piaskarka abrazyjna PrepStart H2O będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Innowacyjne urządzenie służy do bezbolesnego i minimalnie inwazyjnego opracowywania ubytków, w zębach stałych i mlecznych, a także między innymi do usuwania kompozytu, oczyszczania wewnętrznych powierzchni koron z cementu, przygotowania bruzd do lakowania, schropowacania metalu przy naprawie porcelany, a po zastosowaniu odpowiedniego ścierniwa do zabiegów profilaktycznych – usuwania kamienia poddziąsłowego. Charakteryzuje się bardzo wysoką mocą i wydajnością przy jednocześnie wyjątkowo dużej precyzji pracy i łatwości obsługi. Piaskarka PrepStart H2O dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu może pracować zarówno na sucho jak i z płaszczem wodnym. Płaszcz wodny oznacza wyjątkową konstrukcję „dysza w dyszy” co powoduje, że strumień ścierniwa – tlenku glinu jest otoczony przez wodę zewnętrznej dyszy, co zmniejsza pylenie praktycznie do zera.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. PrepStart H2O to przenośne, autonomiczne, wyposażone w napęd pneumatyczny urządzenie do hydroabrazji.
 2. Urządzenie można ustawić na blacie lub ruchomym stoliku.
 3. Należy rozważyć użycie piaskarki w przypadku pacjentów, którzy mają:
 • trudności z oddychaniem;
 • astmę;
 • niedrożne przegrody nosowe;
 • przeziębienie;
 • wszelkie problemy medyczne, które uniemożliwiają oddychanie pacjenta przez nos.

Każdy pacjent cierpiący na którąkolwiek z powyższych dolegliwości powinien skontaktować się ze swoim lekarzem przed przeprowadzeniem zabiegu z użyciem piaskarki abrazyjnej.

 1. Tak jak przy zwykłym opracowywaniu ubytku wiertłem należy używać ślinociągu
  do odsysania śliny i wody z dmuchawki unitu. Ślinociąg należy umieścić w ustach pacjenta w taki sam sposób jak przy tradycyjnym opracowywaniu ubytku.
 2. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży i środków ochrony wzroku – okulary ochronne.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką);
 • działanie pokręteł sterujących.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Przygotować pacjenta do zabiegu. Zaleca się założenie koferdamu. Do ochrony sąsiednich zębów najlepiej użyć pasków do formówki. 
 2. Włączyć urządzenie – wyłącznik główny znajduje się z tyłu obudowy.
 3. Ustawić ciśnienie powietrza i ilość proszku w strumieniu abrazyjnym. Służą do tego pokrętła na przedniej części obudowy.
 4. Na końcówkę nakręcić dyszę o wybranej średnicy i zakrzywieniu.
 5. Sprawdzić końcówki piaskarki i systemu odsysania pozostałości proszku ściernego.
 6. Przeprowadzić zabieg.
 7. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie – wyłącznik główny znajduje się
  z tyłu obudowy.
 8. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie należy pozostawiać urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
 3. Nie powinno się używać piaskarki u pacjenta bez uprzedniej nauki na usuniętych zębach.
 4. Nie zaleca się opracowywania piaskarką (usuwania) wypełnień amalgamatowych. Cząsteczki rtęci z amalgamatu mógłby się dostać do powietrza w gabinecie.
 5. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 6. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 7. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 8. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 9. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Na koniec każdego dnia linie wodne PrepStart H2O należy przepłukać środkiem odkażającym, aby uniemożliwić rozwój mikroorganizmów. Nie używać związków zawierających chlor (np. podchlorynu, Cloroxu, kwasu podchlorowego itp.), gdyż takie związki spowodują korozję wewnętrznych elementów metalowych.
 3. Rączka, do której nakręca się dyszę nadaje się do wielokrotnej sterylizacji
  w autoklawie. Dysze także nadają się do sterylizacji, ale ulegają zużyciu, otwór dyszy się powiększa, a strumień abrazyjny traci precyzję. W takim przypadku trzeba taką dyszę wymienić na nową. Końcówki i dysze piaskarki można bezpiecznie autoklawować w temperaturze 132° przez 15 minut. Przed powtórnym użyciem należy pozwolić tym elementom ostygnąć przez ok. 30 min.
 4. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 5. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 6. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 1 Średnia: 5]

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Kliknij aby ocenić ten post!
  [Całość: 1 Średnia: 5]

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code