SKANER WEWNĄTRZUSTNY CEREC AC OMNICAM CONNECT

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia skaner wewnątrzustny CEREC AC Omnicam Connect będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Wewnątrzustny skaner CEREC AC Omnicam Connect to zoptymalizowany system do skanowania bezpudrowo naturalnych kształtów zębów i dziąseł. CEREC Omnicam doskonale leży w dłoni użytkownika, dzięki smukłej obudowie i zwartej końcówce kamery, skanowanie tylnych zębów nie stwarza problemów. Proces skanowania dostarcza imponującą głębię ostrości. Wyposażony został w touchpad i szerokokątny ekran dotykowy 16:9, co umożliwia wyjątkowo intuicyjną i ergonomiczną pracę. Cyfrowy wycisk jest wykorzystywany do wykonania precyzyjnych uzupełnień protetycznych w technice CAD/CAM Cerec: koron, licówek, wkładów, nakładów, prac opartych na wielu filarach oraz łączników do implantów. System ten pozwala na wykonywanie najwyższej jakości uzupełnień protetycznych.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. CEREC AC Omnicam Connect jest to najwyższej jakości sprzęt, który pozwala na szybkie pobieranie wycisków cyfrowych w naturalnych kolorach. Na tej podstawie lekarz nie musi wykonywać tradycyjnych wycisków, aby można było wykonać uzupełnienie protetyczne.
 2. Ze względu na stabilizację przechyłu należy podczas przemieszczania ciągnąć urządzenie za przedni lub tylny uchwyt. W przypadku pchania urządzenia przeszkody na podłodze mogą doprowadzić do tego, że koła urządzenia zostaną zablokowane
  i urządzenie przewróci się.
 3. Funkcję dotykową można aktywować w rękawiczce i bez niej.
 4. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 5. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 6. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 7. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką);
 • czy monitor jest ustawiony w pozycji wygodnej dla użytkownika – do przemieszczania monitora służą znajdujące się na tylnej ścianie wgłębienia dopasowane do palców.
  W celu przestawienia monitora należy zawsze chwycić go obiema rękami, wkładając
  je z boku w te wgłębienia;
 • działanie przycisków sterujących.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć zespół wykonywania zdjęć wyłącznikiem głównym. 
 2. Uruchomić urządzenie, dotykając przycisk Zał (niebieska dioda LED) z tyłu, z prawej strony na panelu sterowania, aż wyczuwalne będzie drugie wibrowanie. Kolor diody LED zmienia się z niebieskiego na zielony.
 3. Włączyć zespół szlifowania (patrz Instrukcja użytkowania zespołu szlifowania).
 4. Po wczytaniu systemu operacyjnego należy uruchomić aplikację CEREC SW / Connect SW, klikając dwukrotnie przycisk ekranowy CEREC SW / Connect SW.
 5. Można przystąpić do pracy.
 6. Po użyciu umieścić skaner na podkładce grzewczej lub w uchwycie skanera.
 7. Po zakończeniu pracy należy zakończyć wszystkie programy, zamknąć system operacyjny i wyłączyć zespół wykonywania zdjęć wyłącznikiem głównym.
 8. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
 3. Nie wolno obciążać szklanych powierzchni panelu sterowania i monitora przez większe siły i uderzenia, ponieważ w przeciwnym razie występuje zagrożenie ze strony stłuczki szklanej. W przypadku monitora należy unikać zwłaszcza uderzeń w brzegowe obszary szkła wierzchniego.
 4. Nie ciągnąć za przewód skanera, aby przemieścić CEREC AC Omnicam.
 5. Nie wolno chwytać jedną ręką lub chwytać monitora na górze lub na dole. Taki sposób regulacji pozycji monitora może mieć negatywny wpływ na działanie ekranu.
 6. Nie dopuszczać do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 7. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 8. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 9. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu i brudu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code