THE WAND STA SYSTEM

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia THE WAND STA SYSTEM będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Technologia The Wand umożliwia bezbolesne deponowanie wszystkich rodzajów znieczuleń. Dedykowana wrażliwym, zdenerwowanym, a zwłaszcza najmłodszym pacjentom. Urządzenie jest wyposażone w technologię STA – Single Tooth Anesthesia – System znieczulania Pojedynczego Zęba. The Wand STA, umożliwia szeroki wybór procedur znieczulania – począwszy od znieczuleń podniebiennych, poprzez przewodowe, nasiękowe, do znieczuleń śródwięzadłowych włącznie. Jest to pierwszy komputerowo kontrolowany system do podawania znieczuleń miejscowych, który umożliwia bezbłędne wprowadzenie igły w szparę ozębnową z precyzją deponowania nieosiągalną dla metod manualnych. Dzięki komputerowemu systemowi Dynamicznego Pomiaru Ciśnienia Deponowania ( DPS – Dynamic Pressure Sensing) zapewnia podawanie znieczuleń miejscowych w sposób przewidywalny
i powtarzalny. The Wand STA, to jedyny system wyposażony w technologię informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym. Opatentowana technologia nawigacji dźwiękowej i wizualnej umożliwia precyzyjną lokalizację obszaru deponowania w przestrzeni pomiędzy powierzchnią zęba
a ścianą zębodołu. The Wand STA monitoruje i kontroluje w czasie rzeczywistym zarówno ciśnienie iniekcji, jak i dawkę przepływającego anestetyku. Zapewnia to podanie wymaganej dawki środka znieczulającego w obszar aparatu więzadłowego i szpary ozębnowej. System wyposażony jest w niezwykle lekkie, ergonomicznie zaprojektowane, sterylne i bezpieczne jednorazowe końcówki robocze, które zapewniają znakomitą widoczność oraz precyzję operowania w polu zabiegowym. 

III. UWAGI OGÓLNE

 1. The Wand STA to mikroprocesorowe urządzenie do bezbolesnego podawania wszystkich rodzajów znieczuleń miejscowych.
 2. Z systemem STA należy używać końcówek, igieł i innych składników, które produkowane są przez firmę Milestone Scientific lub przez nią rekomendowane.
 3. Należy unikać zewnętrznych zakłóceń na częstotliwościach radiowych (RFI) lub promieniowania elektromagnetycznego, które mogą oddziaływać na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
 4. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 5. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 6. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 7. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką);
 • działanie przycisków sterujących.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie – nacisnąć przycisk ON znajdujący się w tylnej części urządzenia.  Po włączeniu urządzenia tłok automatycznie znajdzie się w pozycji wyjściowej.
  W tym momencie urządzenie ustawione jest domyślnie na tryb STA.
 2. Wyjąć igłę ze sterylnego opakowania, zachowując jej sterylność.
 3. Mocno trzymać końcówkę The STA Wand. Umieścić plastikową część igły
  na końcówce i dokręcić ją. Igła musi być szczelnie dokręcona.
 4. Po nałożeniu igły na końcówkę, umieścić osłonkę igły w gnieździe z jednej ze stron urządzenia.
 5. Wsunąć ampułkę ze środkiem znieczulającym częścią zakończoną diafragmą
  (z metalową częścią) do pojemnika na ampułkę, wciskając ją mocno do momentu,
  aż będzie można wyczuć, że szpic przebił gumową diafragmę.
 6. Część otwartą z kołnierzem umieścić w gnieździe na pojemnik z ampułką na szczycie urządzenia i przekręcić odwrotnie do kierunku wskazówek zegara.
 7. Po umieszczeniu pojemnika na ampułkę na urządzeniu, STA automatycznie odpowietrzy przewód końcówki i igłę. Końcówka jest wówczas gotowa do pracy.
 8. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie – nacisnąć przycisk OFF znajdujący się w tylnej części urządzenia.
 9. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie instalować urządzenia nad lub w pobliżu źródeł ciepła. Należy zapewnić dostateczny obieg powietrza wokół urządzenia. Pozostawić wystarczającą ilość miejsca, zwłaszcza w pobliżu wentylatora umieszczonego w tylnej części urządzenia.
 3. Nie wolno wyginać igły podczas używania. Deformowanie i wyginanie igły może spowodować nieprawidłowe działanie końcówki STA Wand/SafetyWand.
 4. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 5. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 6. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 7. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 8. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Codziennie należy sprawdzać „O” Ring tłoka pod kątem pęknięć, uszkodzeń lub braku smaru:
 • jeżeli nastąpi pęknięcie lub inne uszkodzenie, należy natychmiast je wymienić;
 • jeżeli pierścień jest wyschnięty, należy posmarować go żelem silikonowym. Gdy tłok jest wyschnięty, należy delikatnie nasmarować końcówkę tłoka żelem silikonowym.
 1. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 3. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code