UNIT STOMATOLOGICZNY A-DEC 500

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia unit stomatologiczny A-DEC 500 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Unit stomatologiczny A-DEC 500 składa się z sześciu elementów:

 • Stolik lekarza – konsola lekarza A-dec 500 (obrotowa wraz z blokiem spluwaczki
  i lampą) dostępna z systemem podawania rękawów; „od góry” lub „od dołu”. Panel sterowania DeLuxe PLUS pozwalający na programowanie fotela, redukcję natężenia światła w lampie zabiegowej, spłukiwanie miski, napełnianie kubka pacjenta, programowanie mikrosilnika z funkcją ENDO W&H EM 12L. Sterownie unitu dzięki pneumatycznemu systemowi SPS oraz technologii DCS (data communication system). Pakiet kontroli higieny: system „flush”, system zamkniętego obiegu wody na końcówki oraz system ICX.
 • Lampa zabiegowa – lampa LED mocowana na unicie z trzema poziomami natężenia światła (wysokie, średnie, niskie).
 • Blok spluwaczki – obrotowy wokół fotela z ruchomą ceramiczną spluwaczką
  z możliwością wychylenia w kierunku pacjenta. Obrotowa ceramiczna miska odchylana o 180° umożliwia dogodny dostęp do pacjenta.
 • Panel asysty – stanowisko asysty obrotowe wokół fotela z rękawem ślinociągu, ssaka oraz dmuchawką asysty.
 • Fotel zabiegowy – fotel pacjenta obrotowy wokół podstawy. Cienka tapicerka bezszwowa umożliwiająca bardzo bliskie podejście do pacjenta. Zagłówek slim – side przesuwający się wraz z ruchem głowy pacjenta. Tapicerka zagłówka memory foam dopasowuje się do kształtu głowy pacjenta. Obrotowe podłokietniki można bardzo łatwo odchylić i złożyć do przodu lub do tyłu, tak aby ułatwić pacjentowi wejście i zejście z fotela. Wyłącznik awaryjny ruchu fotela chroniący przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów pod fotelem. Fotel A-dec 500 posiada możliwość  obrotu wokół podstawy w płaszczyźnie poziomej o 30° w lewo lub w prawo.
 • Sterownik nożny pracą końcówek – wielofunkcyjny sterownik nożny.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Fotel dentystyczny A-DEC 500 zapewnia delikatne podparcie i komfort pacjenta oraz zapewnia utrzymanie zdrowej postawy ciała stomatologa, zapobiegając bólowi
  i dyskomfortowi.
 2. Unit należy trzymać na płaskiej powierzchni.
 3. Obsługę unitu należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi unitu oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący unit nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy unitu należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką);
 • działanie przycisków sterujących;
 • przepłukać spluwaczkę przez jedną minutę – jeżeli ciśnienie wody podczas płukania miski spluwaczki zmaleje lub jeżeli przepływ wody ustanie, należy wymienić filtr;
 • wyczyścić miskę spluwaczki i sitko miski;
 • przepłukać linię systemu próżniowego.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć unit – konsoleta ma dwa włączniki: włącznik na fotelu oraz włącznik unitu po prawej stronie konsolety lekarza. Włącznik unitu steruje zasilaniem konsolety, a także pozostałych modułów mocowanych do fotela.
 2. Ustawić odpowiednią pozycję fotela – należy użyć przycisków ustawiania położenia fotela.
 3. Wyciągnąć potrzebną końcówkę z uchwytu lub pociągnąć końcówkę mocowaną na wysięgniku Continental. Dana końcówka zostanie automatycznie aktywowana. 
 4. Nacisnąć sterownik nożny pracą końcówek, aby uruchomić aktywną końcówkę.
  Fotel zabiegowy zostanie zablokowany.
 5. Po zakończeniu zabiegu, należy odłożyć końcówkę na swoje miejsce. 
 6. Zdjąć stopę z sterownika nożnego w celu odblokowania fotelu.
 7. W razie awarii wyłączyć unit z sieci wyłącznikiem głównym.
 8. Po każdym pacjencie należy dokonać poniższych czynności:
 • wyczyścić, nasmarować i wysterylizować końcówki;
 • wyczyścić (przy użyciu ultradźwięków) i wysterylizować końcówki dmuchawek;
 • wytrzeć i przepłukać przewody końcówek;
 • przepłukać przewody próżniowe – w przypadków zabiegów chirurgii stomatologicznej;
 • wyczyścić/zdezynfekować powierzchnie dotykaną przez pacjenta;
 • wymienić wszystkie osłonki barierowe.
 1. Po zakończeniu całodziennej pracy wyłączyć zasilanie włącznikiem unitu.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 2. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 3. Nie dopuszczać do pracy przy unicie osób postronnych.
 4. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 5. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją unitu.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu, brudu i wilgotnych powierzchni.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code