ZGRZEWARKA DO FOLII MELAG MELASEAL 100 „ECONOMIC”

CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia zgrzewarka do folii MELAG MELAseal 100 „economic” będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

OPIS URZĄDZENIA

Zgrzewarka MELAseal 100 umożliwia w kilka sekund umieszczenie instrumentu
w bezpiecznym sterylnym opakowaniu. Następnie opakowane w folię narzędzia zostają wysterylizowane w autoklawach i pozostają czyste, w zależności od miejsca przechowywania, do 6 miesięcy. MELAseal 100 służy do szybkiego i wygodnego zgrzewania opakowań papierowo-foliowych, ze szczególnym uwzględnieniem rękawów papierowo-foliowych. Urządzenie posiada obcinarkę umożliwiającą docięcie rękawa na żądaną długość. Szerokość zgrzewu wynosi 10 mm, co gwarantuje pełną zgodność z wymogami norm UE. Maksymalna szerokość zgrzewanego rękawa wynosi 300 mm. Zabezpiecza to większość potrzeb gabinetów lekarskich.

Urządzenie może zgrzewać zarówno gotowe opakowania sterylne, jak rękawy papierowo-foliowe umieszczone na rolce (Melafol o długości 200 m i szerokości od 5 do 25 cm). Możliwe jest także szybkie przycięcie folii na potrzebną długość przy pomocy wbudowanego noża odcinającego.

UWAGI OGÓLNE

 1. Zgrzewarka do folii jest urządzeniem przeznaczonym do pakowania narzędzi
  w sterylne opakowania.
 2. Obsługę zgrzewarki należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi zgrzewarki oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący zgrzewarkę nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy zgrzewarki należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • ilość opakowań na rolce (w razie potrzeby – uzupełnić);
 • działanie dźwigni dociskowej.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Przygotować narzędzia i materiały do pakowania – usunąć pozostałości płynów przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
 2. Włączyć urządzenie przełącznikiem sieciowym.
 3. Poczekać, aż lampka sygnałowa przestanie świecić – urządzenie jest gotowe do pracy.
 4. Ustawić temperaturę za pomocą pokrętła.
 5. Sprawdzić, czy opakowanie foliowo-papierowe (z jednej strony folia z drugiej papier) leży stroną papierową na listwie zgrzewającej.
 6. Opakowanie włożyć pod tylną listwę naprowadzającą, następnie przeprowadzić pomiędzy listwą dociskową i listwą zgrzewającą na zewnątrz do przodu.
 7. Przycisnąć do przodu dźwignię aż do uzyskania oporu, w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia dociskowego. Dźwignia ulegnie zaczepieniu
  i pozostanie w tej pozycji przez okres zgrzewania (ok. sekundy). 
 8. Zakończenie procesu zgrzewania następuje po odciągnięciu dźwigni do pozycji pierwotnej.
 9. W razie awarii wyłączyć zgrzewarkę z sieci wyłącznikiem głównym.
 10. Po zakończeniu pracy wyłączyć zgrzewarkę z gniazdka sieciowego oraz uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuszczać do pracy zgrzewarki w strefie zagrożenia wybuchem.
 2. Nie użytkować urządzenia, kiedy kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone.
 3. Nie ciągnąć za kabel, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zawsze chwytać za wtyczkę.
 4. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 5. Nie prowadzić kabla sieciowego wzdłuż źródła ciepła. 
 6. Nie używać torebek foliowych (obustronna folia), ponieważ przyklejają się one do listwy zgrzewającej.
 7. Nie dopuszczać do pracy przy zgrzewarce osób postronnych.
 8. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 9. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją zgrzewarki.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code