FAQ

Prawidłowa okluzja jest kluczowa dla utrzymania zdrowia i stabilności układu, który tworzą zęby, mięśnie i stawy skroniowo żuchwowe („zawiasy” poruszające żuchwą). W przypadku zaburzeń w okluzji obserwujemy: niszczenie samych zębów (ścieranie, ruchomość, migracje), bóle mięśni (najczęściej bóle głowy), niszczenie stawów (ścieranie powierzchni stawowych, destrukcje krążka) lub kombinacje powyższych objawów

Filozofia kompleksowego leczenia polega na leczeniu przyczynowym. Żeby zaprojektować efektywny plan leczenia, należy najpierw dokładnie zbadać Pacjenta by odkryć wszystkie oznaki i objawy wskazujące na zaburzenie układu. Dopiero wtedy można zaplanować jak je wyleczyć w odpowiedniej kolejności. Dla przykładu, jeśli zęby są starte, a problem istnieje w stawie skroniowo-żuchwowym, to najpierw trzeba wyleczyć staw, a potem odbudować zęby. Jeśli kolejność zostanie odwrócona lub leczenie stawu zostanie pominięte, odbudowa starć będzie nietrwała.

Wyjątkowe jest z pewnością to, że każdy Pacjent jest bardzo dokładnie badany niezależnie od tego z czym się zgłasza i jakie objawy podaje. Po tak gruntownym i komfortowym badaniu (trwającym wraz z rozmową nawet do 2,5 godziny) jeszcze w ten sam dzień przedstawiamy Pacjentowi jego sytuację i wstępnie wyjaśniamy co musi zostać zrobione żeby leczenie było piękne, skuteczne i trwałe. Następnie wyniki badania Pacjenta i wszystkie jego zdjęcia są prezentowane przez lekarza prowadzącego na wewnętrznym spotkaniu w klinice, w którym udział biorą reprezentanci każdej specjalności (lekarze zajmujący się protetyką, endodoncją, ortodoncją, periodontologią, chirurgią, implantologią). Na tym spotkaniu ustalany jest optymalny, indywidualny plan leczenia, uwzględniający wszystkie aspekty u danego Pacjenta. Stankowscy & Białach Stomatologia jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce gdzie nad problemem każdego Pacjenta pochyla się zespół lekarzy, będących przedstawicielami wszystkich specjalności. Wyjątkowa jest również staranność w realizacji gotowego, zaakceptowanego już planu leczenia. 

Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów zębowych w wykonaniu wykwalifikowanych specjalistów to gwarancja sukcesu! Zabieg ten jest przeprowadzany od bardzo dawna, nie wiąże się praktycznie z żadnym ryzykiem w postaci powikłań. Dodatkowo, jako że implanty są bardzo dobrze tolerowane przez organizm człowieka, to ryzyko ich nieprzyjęcia jest bardzo niewielkie. Poprawnie wstawiony implant w pełni zastąpi nam naturalny ząb i po czasie wygojenia zupełnie nie odczuwa się różnicy, gdyż implanty zrastają się z kośćcem i zachowują się jak nasze naturalne zęby. Jedynym skutkiem po zabiegu implantacji może być towarzyszący pacjentowi obrzęk oraz ból, który można zminimalizować stosując środki przeciwbólowe oraz oczywiście zdrowe i piękne zęby! 

Implanty zębowe niestety nie mogą zostać wszczepione każdemu. Podstawowym przeciwwskazaniem jest wiek pacjenta – młodzi poniżej 16. roku życia nie mogą zostać poddani zabiegowi umieszczenia implantów, ponieważ ich kościec nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu są czynne choroby nowotworowe, radioterapia, chemioterapia, osteoporoza, zaburzenia hematologiczne, ciężka cukrzyca, choroby układowe, alkoholizm, ciężkie choroby psychiczne oraz nierokujący poprawy, całkowity brak nawyków higienicznych oraz niezadowalające warunki anatomicznymi odcinka kości, w które mają zostać wprowadzone implanty. Ponadto, czynnikiem, który zdecydowanie negatywnie wpływa na przebieg leczenia implantologicznego jest palenie.

Pierwszym badaniem, od którego należy rozpocząć jest wywiad medyczny przeprowadzany przez lekarza. Jego celem jest wymiana informacji, dotyczących ogólnego zdrowia pacjenta. W drugiej kolejności następuje badanie stomatologiczne jamy ustnej oraz badania diagnostyczne: morfologia krwi, OB, test obciążenia glukozą, poziom witaminy D3, hormonów TSH, T3 i T4. Ponadto, u pacjentek w okresie menopauzy, specjalista dodatkowo powinien zlecić badanie na obciążenie osteoporozą. Dodatkowo pacjent powinien wykonać podstawowe badanie radiologiczne – zdjęcie tomograficzne.

Zabieg wszczepienia implantów zębowych jest całkowicie bezbolesny, ponieważ jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Lekarz przed przystąpieniem do zabiegu dobiera odpowiednią dawkę środka znieczulającego, by Pacjent czuł się zupełnie komfortowo. W wyjątkowych przypadkach zabieg może zostać przeprowadzony w narkozie ogólnej. Ponadto, dolegliwości, które mają miejsce po zabiegu (obrzęk, ból) mogą być eliminowane przy pomocy środków przeciwbólowych.

Choroby, które uniemożliwiają wszczepienie implantów zębowych to przede wszystkim: 
• nieustabilizowana cukrzyca (ze względu na spowolnione gojenie ran),
• nowotwory,
• zaawansowana osteoporoza,
• tzw. choroby wyniszczające (AIDS, narkomania, alkoholizm),
• zaburzenia układu krzepnięcia (częste krwotoki, marskość wątroby, małopłytkowość),
• nieleczona próchnica i paradontoza,
• padaczka,
• choroba reumatoidalna.

Do produkcji implantów wykorzystuje się materiały biologicznie zgodne z organizmem człowieka, aby implant, jako obcy element, nie został odrzucony. Implanty wykonuje się z tytanu, stopu tytanu, tantalu, tlenku aluminium, porcelany i cyrkonu. Łączniki implantów wykonywane są z tytanu, cyrkonu lub porcelany. Korony zęba to elementy porcelanowe na podbudowie cyrkonowej, pełnoceramiczne albo kompozytowe. Wszystkie implanty są jednorazowe, sterylnie pakowane i nie wywołują jakichkolwiek niepożądanych reakcji organizmu.

Duży wpływ na trwałość implantów ma nasze działanie i prawidłowe nawyki. Warto pamiętać zarówno o odpowiedniej higienie jamy ustnej, jak i rozsądnych wyborach dietetycznych. Dobrze wszczepione, przez wykwalifikowany zespół medyczny implanty są dożywotnie i nie ma potrzeby ich wymieniania, nawet po wielu latach. Ponadto, tytanowe implanty cechują się optymalnym obciążeniem protetycznym, dlatego nie ulegają złamaniom czy innym uszkodzeniom.

Zęby osadzone na implantach wymagają normalnej, codziennej higieny jamy ustnej. Nie potrzebują one specjalnego traktowania, ponieważ są całkowicie integralne z naturalnymi zębami. Implanty są odporne na próchnicę, zapalenie miazgi zębowej, bakterie, nie ulegają demineralizacji pod wpływem kwasów, nie są nadwrażliwe na zimne i ciepłe pokarmy. Należy je systematycznie szczotkować szczotką i pastą do zębów oraz pamiętać o wizytach kontrolnych u lekarza stomatologa. 

Właściwie nie ma granicy wiekowej, od której można posiadać implanty zębowe. Jednakże implantów nie wszczepia się kobietom w ciąży, a także dzieciom, u których nie zakończyła się faza wzrostu. Za dolną granicę wieku, w którym można wszczepić implant, przyjąć można 16 rok życia. Natomiast górna granica nie istnieje.

Obserwuje się niekorzystny wpływ palenia tytoniu na gojenie kości w różnych dziedzinach medycyny, w tym w stomatologii i pokrewnej jej implantologii. Nikotyna i ciała smoliste zwiększają ryzyko występowania chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz zaburzają gojenie ran. Ponadto palenie papierosów może w dużej mierze skrócić dożywotnie przetrwanie implantów. Jednakże palenie wyrobów tytoniowych nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu implantacji. 

Niewątpliwie podeszły wiek pacjenta może wiązać się z ograniczeniami w postaci zaniku kości szczęki lub żuchwy. Jednak, górnej granicy wieku w zasadzie nie ma. W dzisiejszych czasach lekarze stomatolodzy są w stanie skutecznie leczyć zanik kostny, stosując przeszczepy kostne oraz leczenie materiałami kościotwórczymi. To oznacza, że implanty można wykonać u osób w wieku 70 lat lub nawet starszych, jeśli warunki kostne i higiena jamy ustnej są prawidłowe.

Dieta po wszczepieniu implantów opiera się na przyjmowaniu pokarmów miękkich. Potrawy jedzone w pierwszym okresie po zabiegu powinny być letnie lub chłodne. Zabronione jest picie alkoholu oraz używanie ostrych przypraw, które mogłyby podrażnić gojące się tkanki. W kolejnych dniach pacjent może stopniowo wprowadzać do diety posiłki stałe o kontynuować ich spożywanie już zawsze. Implanty stomatologiczne są niezwykle trwałe i wytrzymałe, co oznacza, że po ich wszczepieniu dieta nie musi być w żaden sposób ograniczona. Możesz jeść wszystko, nawet twarde i trudne w rozgryzaniu pokarmy – niezależnie o tego, czy wybrałeś koronę, most czy protezę opartą na implantach.

Materiały, z których produkowane są implanty zębowe, muszą posiadać medyczny certyfikat jakości i spełniać określone normy. Obecnie w stomatologii podstawowym materiałem do produkcji implantów jest tytan, czysty lub z domieszką innych metali. Implanty spełniają najbardziej rygorystyczne normy biokompatybilności, dające gwarancję braku wystąpienia reakcji alergicznej, wywołania stanu zapalnego lub innych procesów patologicznych. Implanty zębowe są dostępne na rynku stomatologicznym od około czterdziestu lat, a w tym czasie nie odnotowano szczególnych przypadków uczuleń. Reakcja alergiczna może pojawić się jedynie w przypadku zastosowania implantów metalowych bądź plastikowych.

Cukrzyca powoduje, że gojenie się ran zachodzi wolniej niż u zdrowych osób. To oznacza, że u pacjentów borykających się z tą chorobą istnieje zwiększone ryzyko pojawienia się infekcji w okolicach pozabiegowych. Dodatkowo proces integracji implantu z kością przebiega wolniej i istnieje również większe ryzyko odrzucenia wszczepu. To jednak nie oznacza, że pacjent chory na cukrzycę nie może przejść zabiegu wszczepienia implantów dentystycznych. Należy jednak pamiętać o tym, że choroba powinna być precyzyjnie kontrolowana przed i po zabiegu.

Pacjentowi można wszczepić tyle samo implantów zębowych, ile posiada naturalnych zębów, a więc 28. Jednak zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Nawet w przypadku całkowitego bezzębia, szczęka może zostać zrekonstruowane już za pomocą 4 implantów na łuk, jednak ich optymalna ilość to 6. Implanty stanowią rusztowanie, na którym mają się opierać przyszłe zęby.

Stomatolodzy polecają wszczepienie implantu zębowego jako jedną z najlepszych metod uzupełniania braków w uzębieniu. Sprawdza się ona zarówno u osoby, która chce zastąpić pojedynczy ząb, jak i u takiej, która cierpi na całkowite bezzębie. Bez wątpienia jest to inwestycja na całe życie, ponieważ lekarze wykonujący zabiegi wszczepienia implantów, udzielają na nie dożywotniej gwarancji. Ponadto, implanty skutecznie odtwarzają funkcje korzeni, stanowią wytrzymałą i stabilną podstawę dla uzupełnień protetycznych bez ryzyka, że proteza obluzuje się lub wypadnie. 

Ciężko określić jedną stałą cenę, ponieważ czynników wpływających na ostateczny koszt zabiegu jest bardzo wiele. Spośród nich należy wymienić m.in.:
1. producenta implantu,
2. metodę wszczepienia,
3. materiału, z którego jest wykonana korona,
4. konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub zabiegów jeszcze przed implantacją.
Dokładny kosztorys dentyści przedstawiają pacjentom wraz z planem leczenia podczas wizyty konsultacyjnej.

Niestety, tak jak każda ingerencja w organizm, tak również ten zabieg cechuje się pewnym odsetkiem niepowodzeń oraz komplikacji. Najpoważniejszą z nich jest właśnie odrzucenie implantu zęba. Jednakże, jeśli pacjent cieszy się dobrym stanem zdrowia, posiada odpowiednią ilość tkanki kostnej oraz przestrzega wszystkich zaleconych zasad higieny jamy ustnej, to ryzyko związane z nieprzyjęciem się implantu jest minimalne. W bardzo rzadkich przypadkach konieczne jest usunięcie implantów, by po wygojeniu się ran przeprowadzić zabieg implantologiczny jeszcze raz.

W zależności od przyczyny odrzucenia implantu dentysta zastosuje odpowiednie środki oraz zleci przeprowadzenie właściwych zabiegów. W najlepszym przypadku wystarczy terapia antybiotykowa oraz stosowanie preparatów dezynfekujących, co ma na celu wyeliminowanie zakażenia bakteryjnego. Jeśli to nie pomoże pozostaje tylko jego usunięcie i po zagojeniu się pozostałej po nim rany wszczepienie nowego implantu. 

Poza sztucznym zębem, wstawionym na bazie wszczepionego w kość szczęki lub żuchwy, tytanowego implantu, istnieją również alternatywne metody uzupełnienia braków w uzębieniu. Pacjent może też zdecydować się na most, czyli stałą, niewyjmowaną protezę uzupełniającą brak jednego lub kilku zębów. Ponadto możliwe jest również wstawieni protezy ruchomej. Wspomniane rozwiązania są tańsze, lecz mniej trwałe i nie komfortowe w użytkowaniu. Najtrwalszym rozwiązaniem będzie implant. Nie powoduje on praktycznie żadnych ograniczeń, dyskomfortu czy uczucia niepewności.

Faktem jest, że implanty zębowe są odporne na próchnicę lub demineralizację szkliwa, lecz nie oznacza to, że nie trzeba o nie dbać! Prawidłowe nawyki higieniczne muszą być wdrożone od pierwszego dnia po wszczepieniu implantów. Implanty zębowe, podobnie jak naturalne zęby, należy szczotkować przy pomocy szczoteczki do zębów. Bardzo przydatnym urządzeniem po zabiegu wszczepienia implantu może okazać się również irygator. Irygator może zastąpić tradycyjne nici dentystyczne. Jest przy tym dużo delikatniejszy i nie powoduje mikrourazów, jak może mieć to miejsce w przypadku stosowania tradycyjnych nici. Pacjenci z wszczepionymi implantami nie powinni też zapominać o regularnej kontroli stomatologicznej (raz na pół roku).

Z reguły uprawianie sportu nie stanowi żadnego większego problemu. Jedynie bezpośrednio po zabiegu, zanim nie zakończy się proces regeneracji i gojenia, należy unikać nadmiernego wysiłku, nie uprawiać sportu i oszczędzić sobie wizyt w solarium, w saunie i na basenie.

Większość gabinetów stomatologicznych udziela dożywotniej gwarancji na wykonany zabieg implantologiczny. Jednakże gwarancja nie obejmuje powikłań biologicznych. Dodatkowo dożywotnią gwarancją producenta są objęte również same implanty. 

Tytan jest najpopularniejszym materiałem z którego wykonuje się implanty zębów. Wykazuje on doskonałą odporność na korozję, nie ulega działaniu rozcieńczonych kwasów siarkowego i solnego, kwasów organicznych, roztworów zasadowych i chloru. Ponadto posiada niski moduł sprężystości i wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Właśnie z tych powodów jest idealnym materiałem do tworzenia z niego implantów zębowych. Producenci gwarantują ich dożywotnią wytrzymałość mechaniczną związaną z ich strukturą. Jednak o trwałości i wytrzymałości implantu decyduje między innymi prawidłowość procesu osteointegracji, czyli zespolenia materiału, z jakiego wykonany jest implant, z komórkami kostnymi. 

Przede wszystkim implanty dentystyczne służą odbudowie brakującego uzębienia u pacjenta. Niezależnie od tego czy mowa o pojedynczych brakach czy może całkowitym bezzębiu – implanty rozwiązują ich problem. Warto nadmienić, że bagatelizowanie problemu ubytków w uzębieniu niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Może dojść do przemieszczania się pozostałych zębów, wad zgryzu, a także zaniku tkanki kostnej w obrębie braku. Nie chcąc do tego dopuścić – warto odpowiednio wcześnie zdecydować się na wszczepienie implantów dentystycznych. Ponadto, uzupełnione braki zębowe przywrócą Ci promienny uśmiech oraz komfort życia, ponieważ ich użytkowanie w niczym nie różni się od funkcjonalności naturalnych zębów.

 

Czas trwania leczenia implantologicznego zależy od wielu czynników: od rozległości zabiegu, warunków kostnych i anatomicznych pacjenta i od zastosowanego schematu leczenia. Średni czas trwania wynosi pół roku. Jednak sam zabieg wszczepienia implantu trwa zwykle około 40 minut. 

Podstawowym wskazaniem do zaproponowania pacjentowi wszczepienia implantu jest występowanie braków w uzębieniu – pojedynczych, międzyzębowych, całkowitych, o różnej rozległości. Bez względu na to, czy są to braki w żuchwie czy w szczęce. Wstawienie implantów zębowych jest też zalecane w przypadku braku zawiązka czy zawiązków zębów stałych, przy nietolerowaniu przez pacjenta tradycyjnych protez wkładanych i przy bezzębiu całkowitym. 

Podstawowym wskazaniem do zaproponowania pacjentowi wszczepienia implantu jest występowanie braków w uzębieniu – pojedynczych, międzyzębowych, całkowitych, o różnej rozległości. Bez względu na to, czy są to braki w żuchwie czy w szczęce. Wstawienie implantów zębowych jest też zalecane w przypadku braku zawiązka czy zawiązków zębów stałych, przy nietolerowaniu przez pacjenta tradycyjnych protez wkładanych i przy bezzębiu całkowitym. 

Jest to zdjęcie, na którym widać obie szczęki. Pomaga ono lekarzowi stwierdzić położenie zęba i korzeni. W niektórych przypadkach, szczególnie przed operacyjnym usunięciem zęba zatrzymanego w żuchwie, bywa konieczne wykonanie badania tomograficznego w celu oceny położenia zęba względem kanału nerwu żuchwowego, który przebiega w bliskim sąsiedztwie. W tomografii komputerowej w porównaniu do pantomogramu wszystkie struktury anatomiczne są widoczne w 3D, co umożliwia lekarzowi lepsze przygotowanie do zabiegu.

Na cenę leczenia kanałowego wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest oczywiście czas leczenia. Często leczenie kanałowe trwa kilka godzin, wymaga ogromu pracy ze strony dentysty i wielokrotnie nie jest wykonywane w czasie jednej wizyty. Najczęściej proces leczenia odbywa się w znieczuleniu miejscowym, co również wpływa na cenę leczenia kanałowego. Ponadto jakość użytych materiałów, liczba zainfekowanych korzeni, diagnostyka.

Koferdam to inaczej ślinochron. Przyrząd ten używany jest w stomatologii zamiast wałeczków ligniny, które wkładane są między zęby a dziąsła w celu wchłaniania nadmiaru śliny podczas zabiegu dentystycznego. Koferdam pozwala zwiększyć higienę i komfort zabiegu dentystycznego oraz oszczędza czas jego wykonania, ponieważ nie ma konieczności wymiany wałeczków ligniny oraz osuszania pola operacyjnego.

W przypadku badania punktowego obszar wykonania zdjęcia nie jest duży, a pacjent nie jest narażony na duże promieniowanie, zatem badanie jest stosunkowo bezpieczne. W zdjęciach RTG zębów wykorzystuje się znikome dawki promieniowania. Można je bezpiecznie wykonywać nawet kilkanaście razy w roku. Dodatkowo dawkę promieniowania redukuje zastosowanie radiowizjografii komputerowej. 

Konsultacja w gabinecie przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z procesem implantacji jest konieczna, ponieważ w jej trakcie dochodzi do wymiany informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Podczas wywiadu lekarz implantolog uzyskuje szczegółowe informacje o stanie zdrowia pacjenta, pyta o przebieg dotychczasowego leczenia stomatologicznego, o występowanie chorób, które mogą być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu. Szczególną uwagą powinny zostać objęte choroby serca, płuc wątroby, nerek, ewentualną cukrzycę, choroby tarczycy czy zaburzenia krzepnięcia. 

Jeśli interesują was implanty w Poznaniu zerknijcie na naszą stronę – Implanty Poznań