MIESZALNIK PRÓŻNIOWY RENFERT TWISTER

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia mieszalnik próżniowy Renfert Twister będącego wyposażeniem laboratorium.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Mieszalnik próżniowy charakteryzuje się trzystopniowym systemem filtrowania, silnikiem
o wysokim momencie obrotowym, automatycznym mocowaniem pojemnika i obudową
z tworzywa o wysokiej odporności. Duży wyświetlacz LCD pozwala na łatwe odczytywanie wszystkich parametrów mieszania. Urządzenie posiada motopompę. Poziom próżni może być regulowany od 70 do 100 %.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Mieszalnik próżniowy służy do wolnego od pęcherzyków powietrza mieszania wszystkich gipsów i mas osłaniających.
 2. Urządzenie jest dostosowane do instalacji ściennej. Za pomocą statywu mieszadło próżniowe może być używane, jako urządzenie stojące.
 3. Ustawić urządzenie tak, aby włącznik urządzenia był stale dostępny.
 4. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 5. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 6. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 7. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką);
 • działanie pokrętła i przycisków sterujących.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Po włączeniu na wyświetlaczu pokazywane są ostatnio używane parametry mieszania. Aby zmienić parametry należy nacisnąć przycisk parametrów i obrócić pokrętło sterujące do uzyskania pożądanej wartości. Nowa wartość jest natychmiast zapamiętana. Nie ma potrzeby potwierdzenia przez naciśnięcie przycisku.
 3. Ustawić parametry mieszania stosując się do zaleceń producenta masy.
 4. Wybrać odpowiednią wielkość pojemnika do mieszania.
 5. Połączyć proszek z płynem w proporcjach zalecanych przez producenta.
  Gipsy pozostawić ok.15-20 sekund do nasiąknięcia.
 6. Materiał przeznaczony do mieszania krótko wstępnie zamieszać.
 7. Założyć pasujące mieszadło.
 8. Wsprzęglić pojemnik do mieszadła.
 9. Uzyskiwanie próżni rozpocznie się automatycznie.
 10. Uruchomić proces mieszania.
 11. Po zakończeniu procesu mieszania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
 12. Napełnić pojemnik powietrzem.
 13. Zdjąć pojemnik.
 14. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie.
 15. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu lub wysokiej wilgotności.
 2. Nie napełniać pojemnika do mieszania ponad zaznaczoną maksymalną granicę napełniania. Ta zaznaczona granica dotyczy proszku i płynu w niezmieszanym stanie. Przepełnienie pojemnika do mieszania może doprowadzić do zabrudzenia filtra zasysania powietrza.
 3. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 4. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 5. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 6. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 7. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Urządzenia nie należy czyścić za pomocą pary wodnej. Nie stosować również żadnych agresywnych, ostrych i zawierających rozpuszczalnik środków.
 3. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code