Category:

Czym jest okluzja i jaki ma wpływ na zdrowie zębów?

28 listopada, 2023 by

Okluzja, czyli sposób, w jaki zęby górne i dolne zamykają się na siebie podczas żucia, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Poprawna okluzja nie tylko wpływa na wygodę podczas jedzenia, ale również stanowi istotny czynnik w zapobieganiu wielu schorzeniom stomatologicznym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu okluzji dla zdrowia zębów oraz konsekwencjom nieprawidłowej zgryzu.

Przeczytaj również: Odbudowa dziąseł w stomatologii

Spis treści:

Poprawna okluzja – znaczenie

Poprawna okluzja ma istotne znaczenie dla funkcji żucia, co ma bezpośredni wpływ na trawienie pokarmu. Ponadto, pomaga utrzymać równomierny rozkład sił podczas żucia, co chroni zęby przed nadmiernym zużyciem i ścieraniem. Utrzymywanie odpowiedniej okluzji sprzyja również właściwemu funkcjonowaniu stawów skroniowo-żuchwowych, co ma kluczowe znaczenie dla komfortu pacjenta i eliminowania potencjalnych dolegliwości.

Czym objawia się nieprawidłowa okluzja i jakie są jej skutki?

Choroba okluzyjna to zespół problemów związanych z nieprawidłową okluzją, czyli sposobem, w jaki zęby stykają się ze sobą podczas żucia. Może to obejmować różne nieprawidłowości, takie jak nadmierna siła na pewne obszary zgryzu, nierównomierny kontakt zębów, czy nieprawidłowe ustawienie szczęki. Choroba ta może prowadzić do różnorodnych konsekwencji, zarówno dla zębów, jak i struktur wspomagających, takich jak stawy skroniowo-żuchwowe.

Nadmierne obciążenia na niektóre obszary zgryzu mogą prowadzić do szybszego zużycia szkliwa. Pacjenci z chorobą okluzyjną często doświadczają bólu głowy, szczęki, a nawet migren. Ponadto, nieprawidłowa okluzja może sprawić trudności w żuciu pokarmu, co wpływa na prawidłowe trawienie. Może również przyczyniać się do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, co prowadzi do bólu i ograniczenia ruchomości żuchwy. Dodatkowo, generuje również problem estetyczny, ponieważ może wpływać na wygląd uśmiechu.

Okluzja i problemy z nia związane

Przyczyny nieprawidłowości

 1. Genetyka. Nieprawidłowa okluzja może mieć podłoże genetyczne, gdzie dziedziczone są pewne cechy anatomiczne zgryzu.
 2. Zaburzenia rozwojowe. Nieprawidłowa okluzja może być wynikiem nieprawidłowości w rozwoju zębów lub struktur szczęki i żuchwy.
 3. Nadmierna utrata zębów. Brak jednego lub kilku zębów może prowadzić do przemieszczenia pozostałych zębów, co wpływa na okluzję.
 4. Niewłaściwe nawyki ustne. Szkodliwe nawyki takie jak zgrzytanie zębami (bruksizm) czy ssanie palca mogą wpływać na okluzję.
 5. Wpływ czynników zewnętrznych. Urazy, wypadki, czy również nieprawidłowe stosowanie aparatów ortodontycznych mogą prowadzić do nieprawidłowej okluzji.

Jak pozbyć się problemu? Leczenie

Leczenie nieprawidłowej okluzji jest zależne od stopnia zaawansowania problemu, przyczyn, a także indywidualnych cech pacjenta. Jednakże w przeważającej liczbie przypadków, w leczeniu wykorzystuje się specjalnie dostosowane nakładki, tzw. splinty. Zmniejszają one napięcie mięśniowe i chronią zęby przed nadmiernym zużyciem. Stosuje się je zarówno w przypadku osób z problemami związanych z bruksizmem (zgrzytanie zębami) jak i w przypadku innych zaburzeń okluzyjnych.

W przypadku, gdy nieprawidłowa okluzja wynika z niewłaściwego ustawienia zębów, ortodonta Poznań może zalecić noszenie aparatu ortodontycznego. Jednakże w przypadkach bardzo zaawansowanych, jeśli chodzi o nieprawidłowości zgruzy, wpływające na okluzję, konieczne może być zastosowanie korekty chirurgicznej. Zabiegi chirurgiczne mogą obejmować przemieszczanie kości szczęki lub żuchwy w celu poprawy struktury zgryzu.

Regularne kontrole stomatologiczne są kluczowe dla monitorowania postępu leczenia i dostosowywania planu terapeutycznego. Pacjenci mogą być zobowiązani do noszenia nakładek na zęby lub innych aparatów nawet po zakończeniu aktywnego leczenia w celu utrzymania prawidłowej okluzji. Ze względu na to, że aparaty ortodontyczne czy nakładki stopniowo przemieszczają zęby do właściwego położenia, przywracając prawidłową okluzję.

Recesja dziąseł a implantologia stomatologiczna

10 lipca, 2023 by

Implantologia stomatologiczna stała się popularną metodą przywracania utraconych zębów. Jednak recesja dziąseł może stanowić wyzwanie w przypadku planowania i osadzania implantów. Recesja dziąseł, czyli obniżenie poziomu dziąseł wokół zębów lub implantów, może prowadzić do estetycznych i funkcjonalnych problemów. W tym artykule przeanalizujemy jej wpływ na implanty stomatologiczne oraz przedstawimy techniki chirurgiczne i rekonstrukcyjne, które można stosować w celu poprawy warunków dziąsła przed wszczepieniem implantów.

Przeczytaj również: Retencja i jej rola po leczeniu ortodontycznym

Jak recesja dziąseł wpływa na implanty?

Recesja dziąseł może wpływać na implanty stomatologiczne w kilku aspektach. Po pierwsze, może prowadzić do narażenia korzenia implantu, co może skutkować nadwrażliwością i możliwością utraty implantu. Po drugie, obniżenie poziomu dziąseł może prowadzić do nieestetycznego efektu „dziąsła metalu”, gdy metalowy pierścień implantu jest widoczny w estetycznie nieprawidłowy sposób. Ponadto, utrata tkanek miękkich w wyniku recesji dziąseł może wpływać na ostateczny efekt estetyczny i integrację implantu z otaczającymi tkankami.

blank

Recesja dziąseł – techniki chirurgiczne i rekonstrukcyjne

 1. Przeszczep dziąsłowy. Można go stosować w przypadku recesji dziąseł w celu zwiększenia pokrycia tkanek miękkich wokół implantu. Przeszczep pochodzić może zarówno z tkanek pacjenta (przeszczep autogenny), jak i od dawcy (przeszczep allogeniczny lub allograft).
 2. Regeneracja tkanek przy pomocy biomateriałów. W niektórych przypadkach, zastosowanie biomateriałów, takich jak błony kolagenowe lub materiały do regeneracji kości, może pomóc w odbudowie tkanek miękkich wokół implantu. Te materiały wspierają proces gojenia i regeneracji tkanek, poprawiając warunki dziąsła.
 3. Techniki plastyki dziąseł. Plastyka dziąseł obejmuje różne techniki chirurgiczne mające na celu zmianę kształtu, poziomu i konturu dziąsła wokół implantu. Może to obejmować przemieszczenie istniejących tkanek dziąsłowych lub wykonanie nowych nacięć w celu uzyskania optymalnego położenia i estetyki dziąsła.
 4. Zastosowanie koron protetycznych. Dobór odpowiednich koron protetycznych może również pomóc w poprawie warunków dziąsła. Korony protetyczne o odpowiednim kształcie i wielkości mogą zrekompensować recesję dziąseł i zapewnić naturalny i estetyczny wygląd.

Podsumowanie

Recesja dziąseł może mieć istotny wpływ na implanty stomatologiczne, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Jednak istnieje wiele technik chirurgicznych i rekonstrukcyjnych, które mogą być stosowane w celu poprawy warunków dziąsła przed wszczepieniem implantów. Przeszczepy dziąsłowe, regeneracja tkanek przy pomocy biomateriałów, techniki plastyki dziąseł i odpowiedni dobór koron protetycznych są niektórymi z tych technik. W przypadku planowania implantologii stomatologicznej, ważne jest jej uwzględnienie i odpowiednie zaplanowanie procedur chirurgicznych w celu osiągnięcia optymalnego wyniku estetycznego i funkcjonalnego.

Wpływ braków zębowych na zgryz

26 stycznia, 2023 by

Niepokojący jest fakt, że dla wielu osób utrata jednego zęba nie jest dużym problemem. Szczególnie gdy mowa o tych, położonych głębiej w jamie ustnej. Mogłoby się wydawać, że skoro luka w uzębieniu nie jest widoczna i nie utrudnia codziennego funkcjonowania, to nie ma powodów do zmartwień. Otóż są. Utrata zębów, poza etapem naturalnej wymiany mleczaków na zęby stałe, nigdy nie jest dobra. Powinniśmy robić wszystko, aby jej zapobiec, a jeżeli już do niej dojdzie, należy odbudować utracony ząb. Brak już choćby jednego zęba może mieć poważne skutki dla zgryzu i całego organizmu. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wpływ zębów na brzydki zapach z ust

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Zaburzony zgryz przez brakujący element

Każdy dorosły człowiek powinien mieć dwadzieścia osiem zębów stałych. Dodając do tego „ósemkami” – trzydzieści dwa. To właśnie z ,,ósemkami’’, czyli trzecimi zębami trzonowymi jest najwięcej problemów jeżeli chodzi o zgryz. Zdarza się, że nie mieszczą się one w łuku zębowym. Z tego powodu pozostają zatrzymane w kości. Jednak nie jest to duży kłopot, jeśli wspomniane zęby nie próbują wybić się przez dziąsło. W przeciwnym razie mogą powodować nacisk na pozostałe i sprawić ich przesuwanie.

Jeżeli przedstawiony powyżej układ zostanie zaburzony poprzez utratę jednego zęba, spowoduje to nierównomierny rozkład sił życia, a w konsekwencji daleko idące skutki dla całego układu narządu żucia. Nie jest więc prawdą, że brak jednego zęba nie stanowi problemu! Aby uzupełnić lukę, zęby będą się przemieszczać i pochylać stopniowo w jej kierunku. Te samoczynne przesunięcia doprowadzą w późniejszym czasie do poważnych zaburzeń zgryzu i zaburzenia wysokości zwarcia.

Ponadto zęby ulegają przeciążeniu, przechylając się w kierunku luki, w której bardzo szybko postępuje utrata kości. W miejscu utraconego zęba tworzy się kieszeń dziąsłowa i kostna, w której panują idealne warunki do namnażania się bakterii i gromadzenia się kamienia nazębnego. To z kolei może doprowadzić do próchnicy.

Ząb, po którego przeciwległej stronie występuje luka, samoistnie wydłuża się i powoduje odsłonięcie części, która naturalnie powinna znajdować się w dziąśle. W konsekwencji tych wszystkich przedstawionych zmian, zęby przestają się ze sobą stykać, co może znacznie zaburzyć funkcję żucia i estetykę uśmiechu.

Zaburzenia okluzyjne

Na wstępie warto wyjaśnić, czym jest okluzja. To odpowiednia pozycja stykania się zębów górnych z dolnymi. Kiedy zęby szczęki i żuchwy stykają się ze sobą w nieprawidłowy sposób, mówimy o zaburzeniach okluzji lub chorobie okluzyjnej. Najczęstszymi przyczynami okluzji są wady zgryzu, a także braki w uzębieniu. Do rozwoju schorzenia i konieczności leczenia okluzyjnego prowadzą nieprawidłowości w działaniu:

 • zębów (np. kontakty przedwczesne – pewne zęby wcześniej kontaktują się ze sobą przy zagryzaniu niż pozostałe),
 • stawów (np. uszkodzenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych),
 • mięśni (np. nadmierne zaciskanie mięśni szczęk).

Jednym z podstawowych zabiegów leczenia choroby okluzyjnej jest tzw. ekwilibracja. Polega ona na wybiórczym szlifowaniu zębów (w bardzo niewielkim zakresie), dążąc do bardziej równomiernego rozłożenia sił i eliminacji kontaktów przedwczesnych. Dobór metod i długość terapii zależą od przyczyny powodującej chorobę okluzyjną. Warto ją podjąć, bo zaniechanie leczenia grozi poważnymi powikłaniami, a nawet utratą zębów.

Warte uwagi: Co zamiast implantów zębowych

Choroba okluzyjna – jak się objawia?

8 lipca, 2022 by

Choroba okluzyjna w stomatologii to sposób, w jaki zęby górne stykają się z dolnymi – zarówno w czasie ruchu jak i w spoczynku. Na to czy okluzja jest prawidłowa składają się następujące czynniki:
kształt i umiejscowienie zębów w jamie ustnej,
położenie żuchwy w stawach,
napięcie mięśni w szczęce i żuchwie.

Nieprawidłowa okluzja to zaburzenia w relacji między zębami górnymi a dolnymi, które powodują m.in. problemy estetyczne, dolegliwości bólowe w obrębie szczęki, ból głowy, krzywy zgryz. Choroba okluzyjna wymaga również skutecznej diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia. W wyniku braku leczenia prowadzi do wielu poważnych schorzeń. Jednocześnie jest to często złożony problem wynikający z kilku współwystępujących przyczyn równocześnie.

Jeśli zmagasz się z częstymi bólami głowy i podejrzewasz, że jest to spodowane chorobą okluzyjną przeczytaj koniecznie ten artykuł przygotowany przez naszą klinikę stomatologicznąBól głowy a okluzja.

Po pierwsze nieprawidłowa okluzja może pojawić się w każdym wieku i często jest zależna od występowania wad zgryzu, nieodpowiedniej higieny jamy ustnej, czy braku opieki dentystycznej. Po drugie chorobę okluzyjną mogą powodować także ubytki i braki w uzębieniu. Problemy z wyrzynaniem zębów mądrości, źle wykonane wypełnienia lub wadliwe protezy to po trzecie częste przyczyny powstawania okluzji. Na koniec jej przyczyną są problemy reumatyczne lub codzienny stres. Ponadto może wynikać z nawykowego gryzienia np. długopisu czy obgryzania paznokci, a także zaciskania zębów w stresujących sytuacjach. W wyniku czego powoduje zmiany w jamie ustnej.

Choroba okluzyjna – jak ją rozpoznać?

Stomatolodzy zwracają szczególną uwagę na takie objawy jak:

 

Jak wygląda leczenie choroby okluzyjnej?

Po pierwsze należy podkreślić, że choroba okluzyjna wymaga specjalistycznego leczenia, ponieważ jej ignorowanie może prowadzić nawet do utraty zębów. Po drugie skuteczne leczenie pozwala na znaczną poprawę jakości życia pacjentów – nie tylko poprawia codzienne funkcjonowanie m.in. komfort spożywania posiłków, ale przede wszystkim uwalnia wielu chorych od dolegliwości bólowych. Co więcej w leczeniu okluzji, korzysta się z wielu nowoczesnych metod, tj. szyny, nakładki, a także aparatów ortodontycznych. Ponadto czas trwania terapii jest zależny od stopnia zaawansowania choroby, dlatego tak ważne jest podjęcie skutecznego, szybkiego leczenia.


POWRÓT DO BLOGA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Invisalign – niewidoczny aparat na zęby – nowoczesne rozwiązanie w walce o piękny uśmiech

29 czerwca, 2022 by

Invisalign to niewidoczny aparat na zęby pozwalajacy w nieinwazyny sposób dokonac korekcji ortodontycznej. Każdy z nas marzy o pięknych, zdrowych i prostych zębach. Wiele osób nie decyduje się jednak na tradycyjne leczenie ortodontyczne, które często wymaga wyrzeczeń, bywa bolesne i mało komfortowe. Rewolucyjnym i coraz popularniejszym rozwiązaniem są aparaty ortodontyczne Invisalign, dzięki którym leczenie wad zgryzu jest możliwe bez metalowych zamków i drutów.

Invisalign – niewidoczny aparat ortodontyczny na zęby – dlaczego warto go wybrać?

Invisalign to niemal niewidoczne, przezroczyste, silikonowe nakładki, które są idealnie dopasowane do zębów. Aparat koryguje ustawienie zębów przez kontrolowany nacisk. W czasie leczenia zęby stopniowo przemieszczają się w jamie ustnej do pożądanego rezultatu. Następnie co dwa tygodnie pacjenci sami wymieniają nakładki na nowe – o delikatnie zmodyfikowanym kształcie. Cykl leczenia trwa, dopóki zęby nie znajdą się w odpowiednich pozycjach. W wyniku tego proces leczenia wymaga mniejszej ilości wizyt ortodontycznych niż w przypadku tradycyjnych aparatów. Co więcej nakładki Invisalign pacjenci stosują sami w domach co zwiększa ich wygodę. Ponadto zastosowanie takiego aparatu ortodontycznego umożliwa estetyczną korekcję wad zgryzu bez konieczności ciągłych wizyt w centrum stomatologicznym.

Invisalign – niewidoczny aparat na zęby – zalety leczenia nakładkami

Ta metoda leczenia ma wiele zalet m.in.:

 • po pierwsze – łatwiejsza higiena jamy ustnej  –  nakładki ściąga się przed myciem zębów. Po dokładnym wyczyszczeniu jamy ustnej i aparatu zakłada się go ponownie,
 • po drugie – brak ograniczeń dietetycznych – system Invisalign nie wymaga rezygnowania z ulubionych dań. Na czas posiłków pacjent ściąga aparat, dlatego może jeść to, na co ma ochotę,
 • ponadto Invisalign to komfort i dyskrecja – nakładki są indywidualnie dopasowywane do zębów pacjenta. Można je wygodnie wkładać i zdejmować. Materiał, z którego są wykonane jest przezroczysty, dzięki czemu aparat jest prawie niewidoczny,
 • na koniec – skuteczność i przewidywalność leczenia – dzięki specjalnie opracowanym w programie komputerowym planom leczenia, pacjenci mogą zobaczyć jak będzie wyglądał ich zgryz po leczeniu. Precyzyjne wykonanie nakładek pozwala na stopniowe i efektywne wyrównanie zębów. Monitoruj postęp przy pomocy aplikacji mobilnej.

Jak przebiega proces leczenia?

W pierwszym etapie leczenia przeprowadza się diagnostykę – badania i wyciski szczęki są niezbędne do stworzenia odpowiedniego modelu diagnostycznego. Następnie lekarz za pomocą specjalistycznego oprogramowania i skanera 3D wykonuje cyfrowy model uzębienia, a pacjent może zobaczyć planowane efekty noszenia aparatu Invisalign. Gotowe, indywidualnie zaprojektowane nakładki muszą być również założone przez około 22 godziny na dobę. Pacjent wymienia je na nowe średnio co 2 tygodnie, a wreszcie co 6-8 tygodni kontroluje przebieg leczenia w gabinecie stomatologicznym

Leczenie wad zgryzu metodą Invisalign można stosować w wielu przypadkach zarówno tych prostych jak i wymagających dłuższego leczenia. Z tej metody mogą korzystać dorośli i dzieci. W czasie konsultacji z lekarzem dowiesz się, w jakiej kondycji są twoje zęby, czy twoja wada nadaje się do korekcji metodą Invisalign oraz w jakim czasie uzyskasz oczekiwane rezultaty leczenia.

invisalign - niewidoczny aparat na zęby - aparat ortodontyczny

Aplikacja mobilna 

Kolejną zaletą invisalign jest możliwość skorzystania z dedykowanej aplkiacji mobilnej. Wiecej informacji znajdziecie również na stronie Aplikacja Invisalign lub w dedykowanych sklepach aplikacji mobilnych:

 Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat zadzwońcie do nas i umówcie się na konsultacje. Nasze centrum stomatologii posiada skaner umożliwający przygotowanie modelu aparatu ortodontycznego. W następnej kolejności przygotujemy dla was plan leczenia połączony z projektem nakładek. Nakładki są drukowane w 3D więc nie będziecie z tego podowu musieli odwiedzać nas za każdym razem. Przygotujemy dla was zestaw nakładak na najbliższy okres leczenia, które będziecie mogli wymieniać bez naszego udziału. Na koniec przeprowadzimy z wami szkolenie, aby zmaksymalizować efektywność leczenia oraz waszą wygodę. Oczywiście zapraszamy was do możliwie najszybszego KONTAKTU.

POWRÓT DO BLOGA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Onlay – co to jest?

14 kwietnia, 2021 by

Jeśli Twój ząb jest bardzo zniszczony przez próchnicę lub leczenie kanałowe, masz do wyboru nie tylko klasyczne wypełnienie stomatologiczne czy koronę.

Onlay może być alternatywą na odbudowę uszkodzonego zęba, przywrócenie mu odpowiedniej struktury i estetyki, a zgryzowi funkcjonalności. To nowoczesny typ wypełnienia przygotowywanego na wymiar i dopasowanego idealnie do zęba kształtem anatomicznym i odcieniem. Jest to tzw. wypełnienie pośrednie, gdyż nie jest wykonywane bezpośrednio w zębie pacjenta, tak jak standardowa plomba.

Od standardowego wypełnienia różni go to, że ma większą trwałość, jest bardziej estetyczny, a do tego skuteczniej stabilizuje stawy. Szacuje się, że założenie tego typu wypełnienia zwiększa moc siły żucia o około 50-75 proc. Dlatego statystycznie onlaye powinny być wykonywane częściej niż zwykłe plomby.

Więcej wizyt, ale lepszy efekt

Specjaliści podkreślają, że choć taki typ wypełnienia stomatologicznego wymaga nieco więcej czasu i dentysta raczej nie założy go w trakcie jednej wizyty, to warto uzbroić się w cierpliwość.

W zależności od skali uszkodzeń zęba, założenie inlaya może wymagać dwóch wizyt. Podczas pierwszej wykonujemy przegląd zębów, jeśli jest potrzeba leczymy próchnicę. Następnie przygotowujemy ząb pod onlay. Na koniec pobieramy wycisk protetyczny, a pacjentowi zakładamy wypełnienie tymczasowe. Na drugiej wizycie mocujemy wykonane przez technika dentystycznego precyzyjne wypełnienie.

W przypadku wypełnienia typu inlay odbudowa powierzchni żucia nie obejmuje żadnego guzka zęba. Jeśli i one wymagają odbudowy ze względu na skalę uszkodzeń zęba, pacjentowi zakładane jest wypełnienie onlay. Alternatywą dla korony, zakładanej w przypadku konieczności  odbudowy całej górnej warstwy zęba, jest overlay.

Onlaye, inlaye i overlaye wykonywane są zarówno z żywicy porcelanowej (np. onlaye wykonane w zasięgu linii uśmiechu), jak i żywicy kompozytowej (przy nierównych lub uszkodzonych zgrzytaniem zębach). Notabene można je wykonać nawet ze złota (np. onlay wykonany na tylnych zębach).

Inlay jest bardziej wytrzymały od standardowego wypełnienia kompozytowego. Z kolei onlay wykonany zamiast korony pozwala oszczędzić większą część naturalnego zęba. Co więcej jest tańszy niż korona. Koszt  tego typu wypełnienia to 1-3,5 tys. zł. Cena zależy m.in. od użytego materiału, laboratorium, w którym wypełnienie jest wykonywane oraz wielkości.

Kiedy warto zdecydować się na takie wypełnienie?

Wypełnienia pośrednie onlay, inlay i overlay sprawdzą się w m.in. w przypadku, gdy ubytek próchniczy pozbawił Cię znacznej części zęba, po leczeniu kanałowym, przy znacznym starciu zębów bocznych (np. wskutek zgrzytania zębami i choroby okluzyjnej), kiedy konieczna jest odbudowa kilku zębów obok siebie, a także gdy zastosowanie takiej metody determinuje kształt zęba i nie ma możliwości założenia wypełnienia opartego na kompozycie.

Nowoczesność tego wypełnienia nie oznacza jednak, że nie musimy o nie dbać. Co więcej pamiętajmy, by zęby odbudowane onlay’em czy onlay’em szczotkować i nitkować tak, jak robimy to zazwyczaj. Nie tylko nowoczesne techniki odbudowy zębów, ale również odpowiednia higiena oraz regularne wizyty u stomatologa, pozwolą zachować długowieczność naszym zębom.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ONLAY’ACH W STANKOWSCY&BIAŁACH STOMATOLOGIA


POWRÓT DO BLOGA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Ból głowy, a okluzja zębów

14 lipca, 2020 by

Ból głowy, który jest częsty i intensywny wcale nie musi oznaczać migreny. Mogą to być także napięciowe bóle głowy spowodowane chorobą okluzyjną.

Co to jest migrena?

Migrena to tylko jeden z wielu różnych bólów głowy. Jest tak zwanym pierwotnym bólem, czyli bólem nie wywołanym żadnym innym schorzeniem. Ocenia się, że na migreny cierpi około 8% osób na świecie (informacje przekazane przez amerykański instytut migreny), przy czym zdecydowaną większość, bo około 75%, stanowią kobiety. Migrena to bardzo silny ból, najczęściej obejmujący tylko jedną połowę głowy. Często migrenie towarzyszą nudności i wymioty (zazwyczaj po wymiotach ból słabnie). Oprócz tego do objawów towarzyszących migrenie należą też światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki.

Zdarza się, że chory dostaje ostrzeżenie o nadchodzącym ataku – to tak zwana aura migrenowa: pojawiają się zaburzenia widzenia (migające plamy, trochę jak tzw. powidoki), zawroty głowy, drętwienie twarzy a bywa, że nawet zaburzenia mowy. 

Atak migreny jest dosyć gwałtowny, ból szybko narasta i trwa od 4 do nawet 72 godzin. Jeśli znasz te objawy z własnego doświadczenia, a nie byłeś jeszcze u lekarza, idź koniecznie, najlepiej do specjalisty leczenia bólu, ale może też być neurolog. Nie ma stuprocentowo skutecznego leku na migrenę, ale lekarz jest w stanie tak dobrać lekarstwo, że ataki będą trwały krócej. Pamiętaj też, że im szybciej połkniesz tabletkę, tym krócej będzie Cię bolało. Nasza klinika stomatologiczna miała już przypadki migerny wywołanem nieprawidłowym uzębieniem. Jeśli nie jesteście pewni, a dotychczasowe problemy nie zostały wyleczone przez innych lekarzy skontaktucie się z nami i umówcie na wizytę – KONTAKT.

Ból głowy, a okluzja zębów - migrena

Rodzaje bólów głowy

Niestety, albo na szczęście, migrena to niejedyny rodzaj pierwotnego bólu głowy. Oprócz tego znamy też napięciowe i klasterowe bóle głowy. Klasterowy ból głowy uważany jest za najsilniejszy – boli  jedna strona, oko i połowa twarzy. Klasterowy ból głowy jest na szczęście bardzo rzadki, ocenia się, że występuje u zaledwie 0,1% populacji, najczęściej u mężczyzn.

Ból napięciowy to z kolei najczęściej występujący ból głowy. Chory czuje ucisk, jakby ktoś ściskał mu głowę w imadle. Ból koncentruje się zwykle w okolicach czoła, chociaż bywa, że dotyczy również potylicy. Etiologia napięciowych bólów głowy nie jest do końca wyjaśniona, jednak są pewne podejrzenia. O dziwo, za napięciowe bóle głowy bardzo często odpowiadają zęby. Co więcej, temu bólowi towarzyszyć mogą również takie objawy jak: nadwrażliwość zębów, napięcie i zmęczenie mięśni twarzy, zgrzytanie zębami podczas snu, a także „przeskakiwanie” stawu skroniowo-żuchwowego. Jeśli zmagasz się z którymś z nich, to możliwie, że cierpisz na chorobę okluzyjną.

Czym jest choroba okluzyjna?

Chorobą okluzyjną, zwaną też zgryzem urazowym, w stomatologii określa się niewłaściwy kontakt zębów łuku górnego i zębów łuku dolnego. Co jest przyczyną choroby okluzyjnej? Po pierwsze może być ich kilka: położenia stawu skroniowo-żuchwowego, położenie i kształt zębów oraz napięcia mięśni odpowiedzialnych za żucie. Po drugie na te czynniki mogą mieć wpływ krzywo wyrzynające się ósemki, wady zgryzu lub przebyta ortodoncja bez ekwilibracji (dokładnego dostosowania i zbalansowania zgryzu), zbyt wysokie albo niskie wypełnienia (plomby). Co więcej niedokładnie dopasowana protetyka czy brakujące zęby powodujące przemieszczenia i pochylenia sąsiadujących zębów również mogą powodować okluzję.

Jak widać przyczyn może być więc wiele i dotknąć mogą one każdego. Na szczęście już przy pierwszej wizycie dentysta jest w stanie ocenić, czy bóle głowy mogą mieć przyczynę w zębach. Jeśli więc często boli Cię głowa, zamiast faszerować się tabletkami, idź do dentysty, bo może cierpisz zupełnie niepotrzebnie. Nasze centrum stomatologiczne ma doświadczenie w tego typu przypadkach i jesteśmy pewni, że możemy wam pomóc. Oferujemy różnorodne formy leczenia, w tym ortodoncję przy pomocy niewidocznego aparatu ortodontycznego Invisalign.

Diagnoza i leczenie choroby okluzyjnej

Fundamentalną kwestią w postawieniu diagnozy jest przeprowadzenie z pacjentem wywiadu w centrum stomatologicznym. Lekarz pyta o charakterystyczne trzaskanie w zawiasach szczęki, o zgrzytanie zębami podczas snu, o zaciskanie zębów w sytuacjach stresowych oraz o to, czy występują u pacjenta bóle głowy przypominające bóle napięciowe.

Najważniejszym elementem terapii jest precyzyjne zdiagnozowanie przyczyny problemu. Jeśli jest nią wypełnienie (zbyt wysokie lub zbyt niskie) zostanie ono skorygowane. Jeżeli powodem są przeszkadzające pozostałym zębom w zgryzie ósemki, to zęby mądrości zostaną usunięte. Warto również wyeliminować szkodliwe nawyki, zwłaszcza w kontekście choroby okluzyjnej czynniki, takie jak obgryzanie paznokci, częste żucie gumy, nadmierny stres, który jest powodem zaciskania i zgrzytania zębami, co często robimy nieświadomie.

Leczenie choroby okluzyjnej w naszej klinice dentystycznej jest proste. Trafisz w ręce lekarza, który ma doświadczenie w diagnostyce wad zgryzu. Jeśli więc od czasu do czasu boli Cię głowa, nie wahaj się i idź do stomatologa. Jeśli nie jesteście pewni przyczyn swoich bólów głowy koniecznie umówcie się do nas na wizytę konsultacyjną – KONTAKT.

POWRÓT DO BLOGA Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email